برچسب: کاربرد سیانور

همه A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
سیانور و کاربردهای آن بعدا تماشا کنیداضافه شد

سیانور و کاربرد های آن

سیانور چیست؟ میشه گفت همه ی ما وقتی اسم سیانور به گوشمون میخوره یاد مرگ ، خودکشی و از این جور داستانا میفتیم اما این ماده سمی در صنا...